(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5DQCZ2Z');

Prawo korporacyjne i spółki

W ramach wsparcia prawnego w zakresie prawa korporacyjnego i spółek świadczymy wszelkie usługi pomagające w rozwoju przedsiębiorstw.

Początki firmy

• przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do utworzenia spółki w tym umowy/statutu spółki albo aktu założycielskiego,

• zakładanie oraz rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym tradycyjnie oraz online poprzez system S24,

• przekształcanie spółek oraz indywidualnych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego,

• przygotowywanie zmian umowy/statutu spółki albo aktu założycielskiego,

• likwidacja i rozwiązanie spółek prawa handlowego,

• przygotowywanie różnego rodzaju umów oraz porozumień pomiędzy wspólnikami spółek, jak również sporządzanie umów pomiędzy spółką a członkami zarządu,

• obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym sporządzanie projektów uchwał i protokołów, czuwanie na prawidłowością przebiegu zgromadzenia, reprezentowanie wspólników jako pełnomocnik, składanie do sądu rejestrowego wniosków w zakresie podjętych na zgromadzeniu uchwał,

• sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych, przygotowywanie projektów uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki.

• sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz oraz udzielanie porad prawnych w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów prawa spółek,

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?

Najczęściej zadawane pytania