(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5DQCZ2Z');

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

• Doradzamy i pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

• reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robót budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców,

• prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,

• redagujemy opinie i projekty dokumentów oraz udzielamy porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami,

• przeprowadzamy weryfikację formalno-prawną oraz redagujemy umowy cywilnoprawne z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych oraz umowy z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,

• przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości,

• reprezentujemy w sprawach związanych z zakupem nieruchomości oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa,

• doradzamy w sprawach dotyczących dochodzenia należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej,

• reprezentujemy właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych,

• wspieramy w postępowaniach wieczystoksięgowych.

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?

Najczęściej zadawane pytania