(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5DQCZ2Z');

Czy można zrezygnować z wycieczki i otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli w miejscu zaplanowanego urlopu są pożary?

Większość biur podróży na bieżąco monitoruje sytuację m.in. na greckich wyspach objętych pożarami i odwołuje wyjazdy swoich klientów proponując zwrot pieniędzy albo zmianę terminu lub destynacji podróży.

Co jednak w sytuacji, gdy wyjazd ma się odbyć „za chwilę”, a biuro podróży milczy? Czy w takiej sytuacji można zrezygnować i odzyskać całość zapłaconej kwoty, bez ponoszenia kosztów związanych z rezygnacją z wycieczki?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozwala na to art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych tj. z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 511), który w ust. 4 wskazuje, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Za nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności uważa się zgodnie z ww. ustawą sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Ponadto w preambule dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych wskazano, że okoliczności takie mogą obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej. Za takie okoliczności można uznać również pożary panujące obecnie na południu Europy.

Trzeba pamiętać, że w powyższej sytuacji podróżnemu przysługuje jedynie refundacja poniesionych kosztów (biuro podróży na zwrot pieniędzy ma 14 dni). Nie może natomiast domagać się dodatkowo odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę wynikłą z braku możliwości skorzystania z wykupionej imprezy turystycznej.

Sytuacja związana ze zmianą planów urlopowych i rezygnacją z wycieczki może być bardzo stresująca. Żeby odciążyć Cię od myślenia o tym, jak napisać odstąpienie od umowy, przychodzę z pomocą 🙂

Tutaj możesz pobrać darmowy wzór :

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania związane z rezygnacją z wycieczki, napisz do nas na biuro@kancelaria-jurkowska.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.